Wat is introvert eigenlijk

Posted on: vr, 07/03/2020 - 08:43 By: admin_intro

Introversie is terughoudend, behoedzaam en stilzwijgend gedragextraversie is sociaal, avontuurlijk en spraakzaam gedrag. Introvert werd oorspronkelijk door Sigmund Freud in zijn theorie over het libido gebruikt. Daarna heeft Carl Jung de beide termen introvert en extravert (Duitsintrovertiert en extravertiert) tot de kern van zijn persoonlijkheidstypes gemaakt. De begrippen worden ook gebruikt bij persoonlijkheidstrekken, zoals de big five.

De meeste mensen hebben zowel extraverte als introverte trekken, afhankelijk van de situatie en het gezelschap waarin zij verkeren, hun gezondheid, hun algemeen energieniveau en hun leeftijd. Daarom wordt in de persoonlijkheidspsychologie meestal van een glijdende schaal of dimensie uitgegaan met twee polen, introvert en extravert. Mensen kunnen dan ingedeeld worden naar hun positie op die schaal, in bepaalde situaties, op bepaalde leeftijden. De Engelse psycholoog Hans Eysenck zag in zijn persoonlijkheidstheorie slechts drie hoofddimensies: introversie-extraversie, (de mate van) neuroticisme en psychoticisme. In de moderne persoonlijkheidstheorie van de big five is introversie-extraversie een van de vijf hoofddimensies.

BRON: Wikipedia